PLM informacinis - analitinis žurnalas rusų kalba

CAD/CAM/CAE Observer

CAD/CAM/CAE Observer

„CAD/CAM/CAE Observer“ – informacinis-analitinis žurnalas rusų kalba, apžvelgiantis naujausių kompiuterinių technologijų kūrimo ir pritaikymo galimybes labai įvairiose sferose, tokiose kaip pramoninio dizaino automatizavimas (CAID), konstravimas (CAD), analizė, skaičiavimai ir simuliavimo procesai (CAE), gamybos technologija (CAPP ir CAM) ir duomenų valdymas (PDM) viesiems gaminio kūrimo etapams. Išlikdamas nuosekliu „gamybinės” Product Lifecycle Management (PLM) metodikos, kuri yra šiuolaikinės kuriančios ir gaminančios produkciją įmonės konkurencingumo pagrindas, propaguotoju, žurnalas skiria reikiamą dėmesį ir alternatyviai – skaitmeninio prototipo kūrimo (Digital Prototyping) koncepcijai, taip pat PLM ir kitų korporacinio valdymo sistemų (CRM, SRM, ERP) integravimo problemoms. Kitų sričių automatizavimui ir jų problemų sprendiniams yra skirtos temos „Architektūra, statyba ir GIS“, „Elektronika ir elektrotechnika“, „Pramoninių objektų projektavimas“, „Robotai ir jų programavimas“, „Aparatinė įranga“, „Staklės, instrumentai ir matavimo prietaisai“ ir kt.

CAD/CAM/CAE Observer

Nuorodos